Kokoszka-Lotz

Format szyby

Średnica rury dymowej